หมอผิวหนัง สามารถรักษาผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคที่ไม่ควรมองข้าม

ผิวหนังเปรียบเสมือนปราการด่านแรกที่ห่อหุ้มร่างกาย ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่ออวัยวะต่างของร่างกายแล้ว ผิวหนังยังบ่งบอกถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจากภายในซึ่งสะท้อนออกมาเป็นผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใส

ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง เป็นโรคที่มีการอักเสบ ของผิวหนังชนิดเรื้อรัง คนที่เป็นส่วนใหญ่ มักเป็นๆหายๆ จึงสร้างความรำคาญ ให้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้คุณภาพชีวิตลง โดยทั่วไปโรคนี้ จะพบได้บ่อยในเด็ก และสามารถพบได้ ในผู้ใหญ่เช่นกัน

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง มักเกิดร่วมกับโรค ภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด แพ้อากาศ สาเหตุโรคไม่แน่ชัด แต่เชื่อว่าสาเหตุส่วนใหญ่ มาจากพันธุกรรม ซึ่งโรคนี้เกี่ยวข้องกับ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆไวกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นตา การดำเนินชีวิต และสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ยังเป็นปัจจัยสำคัญ ที่กระตุ้นให้เกิดอาการของโรคด้วย

คุณสมบัติของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง คือ จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตแล้วศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังในโรงเรียนแพทย์ที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อได้รับความรู้ประสบการณ์รวมทั้งฝึกฝนความเชี่ยวชาญทักษะทั้งการตรวจรักษาและวิเคราะห์ปัญหาวางแผนและรักษาได้ถูกต้องมาตรฐานและหลักวิชาทางการแพทย์ มีการต่อยอดความรู้ศึกษาวิจัยความรู้และเทคโนโลยีใหม่ใหม่ที่เป็นสากล ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลและรักษาผู้ที่มีปัญหาได้ตรงจุดปลอดภัยรวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดจากการรักษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

หมอผิวหนัง เฉพาะทางจะมีความรู้และชำนาญการเกี่ยวกับผิวหนัง ฟื้นฟูสภาพผิว ดูแลด้านความงาม เลเซอร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งวิธีการรักษาใหม่ๆที่ทันสมัย ทำการรักษาด้วยมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเพื่อผลการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ที่มีปัญหาผิวหน้า

หมอผิวหนัง สามารถรักษาโรคผิวหนังได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โรคผิวหนังทั่วไป เช่น โรคสะเก็ดเงิน โรคด่างน้ำ โรคตุ่มน้ำเรื้อรัง ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ลมพิษ ผิวหนังอักเสบ หรือโรคผิวหนังติดเชื้อ เช่น เริม งูสวัด หิด เหา ฝี หูด กลากเกลื้อน รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมอผิวหนังคือคุณหมอที่ผ่านการศึกษาด้านเฉพาะทางตจวิทยา และผ่านการอบรมในการทำหัตถการ อีกทั้งยังต้องเก็บประสบการณ์ในการรักษาโรคผิวหนังอีกด้วย